LANEX-DC®

Imunoterapija sa dendritičnim ćelijama

Mogućnost borbe protiv karcinoma koristeći sopstveni imunosistem je bio san medicinskih naučnika vekovima. Otkriće imunoterapije sa dendritičnim ćelijama 90-ih godina je doprinelo da taj san bude znatno bliži realnosti. "Otac moderne imunoterapije" Profesor Ralph Steinmann je za to dobio Nobelovu nagradu 2011 godine-najveća čast za jednog naučnika. Bezbroj istraživanja i tretmana širom sveta se okrenulo ka terapiji dendritičnim ćelijama, više od 7000 disertacija je objavljeno sa ovom temom, a u nekim zemljama, kao npr. u USA, ova terapija je već odobrena. Cabion tehnologija GmbH, koja je osnovana 2002, je preuzeta od strane Larson Design Group (LDG) i može da prati unazad 2500 uspešno obavljenih terapija sa LANEX-DC. U ime našeg celog tima,želim vam sve najbolje za vašu terapiju.

Frank Gansauge
-> na vrh stranice

Šta je karcinom?

Svaki organizam je sastavljen od harmoničnih struktura ćelija od kojih svaka ima specifičnu funkciju u specifičnoj lokaciji. Karcinom nastaje kada odredjena ćelija u telu izbegne strogu kontrolu rasta, veličine i pokretljivosti, počne da se razmnožava nekontrolisano i proizvodi nove ćelije koje mogu da napadnu okolna tkiva.

Ova invazivna faza može da bude praćena metastazama kada se maligne ćelije šire preko limfnog sistema i putem krvi. Postoji oko 100 000 različitih vrsta karcinoma i svi se razlikuju jedan od drugog, naprimer, prosečna starost kada se pojavljuje, stopa rasta i mogućnost metastaza.

Danas postoji mnogo faktora koji imaju važnu ulogu u razvijanju karcinoma i još dosta faktora za koje se sumnja da doprinose njegovom nastanku. Prilično je diskutabilno da li je samo jedan uzrok u nastanku ove bolesti ili postoje opšti mehanizmi koji dovode do ove bolesti.
-> na vrh stranice

EFIKASNOST TERAPIJE
SA DENDRITIČNIM ĆELIJAMA

Ko može da ima korist terapijom sa dendritičnim ćelijama?

Bild MirkroskopDo sada, efikasnost u tretmanu sa dendritičnim ćelijama može da se dokaže u slučajevima karcinoma kože, bubrega, pluća, pankreasa i karcinoma prostate.

Čak i pacijenti sa karcinomom debelog creva i jajnika mogu da imaju korist od tretmana sa dendritičnim ćelijama.


-> na vrh stranice

KARCINOM I
IMUNI SISTEM

Da li imuno sistem može da nas zaštiti od karcinoma?BildImuni sistem je odbrana našeg tela od patogenih bakterija, gljivica i virusa i protiv ćelija koje su poremećene i koje se dele nekontrolisano. Svakog dana u našem životu, oko 8 malignih proliferacija dodje u naš organizam.


-> na vrh stranice

DENDRITIČNE ĆELIJE:
Principi terapijeBildPrekursorne ćelije koje imaju mogućnost da postanu dendritične ćelije, mogu da budu izolovane iz krvi specijalnom procedurom.Odredjene kurir supstance, kojima su ćelije izložene u petrijevoj šolji , unapredjuju tu mogućnost.

-> na vrh stranice

Logo

VEKOVNI SAN ČOVEČANSTVA

Dendritične ćelije se takodje mogu gajiti van ćelije.KAKO SU DENDRITIČNE ĆELIJE PROIZVEDENE

U svrhu izolacije dendritičnih ćelija, uzima se 200ml krvi od pacijenta, transportuje se u stabilnim temperaturnim uslovima i odmah se odlaže u sterilnu sobu koja je sertifikovana od strane EU GMP direktivamaTRETMAN SA DENDRITIČNIM ĆELIJAMA JE BLAG TRETMAN

Vakcinacija sa dendritičnim ćelijama je pre dopunski tretman povezan sa standardnim tretmanom.KAKVA SVE NEŽELJENA DEJSTVA MOGU DA SE JAVE KAO DEO OVOG LEČENJA?

Iako se sopstvene ćelije koriste u ovom tretmanu, neželjena dejstva se mogu javiti.